Home Pháp luật Thủ tướng chỉ thị rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLHS 2015

Thủ tướng chỉ thị rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLHS 2015

9 min read
0
22

(PLO) -Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, công việc được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg.

Thủ tướng chỉ thị rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLHS 2015

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS năm 2015 và Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS năm 2015.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tập huấn chuyên sâu về BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV cho các lực lượng trực tiếp thi hành BLHS.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến BLHS năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả BLHS; gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 trong phạm vi đã được phân công, trong đó chú trọng tăng cường phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị TANDTC, VKSNDTC chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan khác trong việc phổ biến, tuyên truyền về BLHS năm 2015 và xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành BLHS năm 2015.

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Tìm thấy nữ giúp việc “biến mất” cùng đồng hồ Rolex chủ nhà

(PLO) – Công an đã dẫn người nữ giúp việc nghi trộm đồng hồ Rolex về nhà chủ để dựng…